Kunskapstest för underhållsledare

Kursbeskrivning

Kunskapstestet är uppdelat på två områden:

* Ledning och organisation samt informationssystem för underhåll
* Tillgänglighetsprestanda för produktionsanläggningar och underhållsmetoder och underhållstekniker

Efter provet så får ni en rapport över samtliga deltagares resultat. Resultaten kan sedan användas för att objektivt kartlägga eventuella utbildningsbehov både för individen och gruppen eller för hela organisationen. Kartläggningen kan även ligga till grund för verksamhetens utvecklingsplan.

Ladda ned produktbladet här.
DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 538351, "CourseName": "Kunskapstest f\u00f6r underh\u00e5llsledare", "InternalCourseName": "Kunskapstest f\u00f6r underh\u00e5llsledare", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "Kunskapstestet \u00e4r uppdelat p\u00e5 tv\u00e5 omr\u00e5den:<\/span>

* Ledning och organisation samt informationssystem f\u00f6r underh\u00e5ll<\/span>
* Tillg\u00e4nglighetsprestanda f\u00f6r produktionsanl\u00e4ggningar och underh\u00e5llsmetoder och underh\u00e5llstekniker<\/span>

Efter provet s\u00e5 f\u00e5r ni en rapport \u00f6ver samtliga deltagares resultat. Resultaten kan sedan anv\u00e4ndas f\u00f6r att objektivt kartl\u00e4gga eventuella utbildningsbehov b\u00e5de f\u00f6r individen och gruppen eller f\u00f6r hela organisationen. Kartl\u00e4ggningen kan \u00e4ven ligga till grund f\u00f6r verksamhetens utvecklingsplan.<\/span>

Ladda ned produktbladet h\u00e4r.<\/a>", "CourseDescriptionShort": "Vill ni veta vad era medarbetare har f\u00f6r utvecklingsbehov inom underh\u00e5llsledarskap?<\/span>

Nu finns det m\u00f6jlighet att testa kunskapen inom underh\u00e5llsledning och styrning i enlighet med EFNMS kunskapskrav f\u00f6r certifierad underh\u00e5llsledare.<\/span>

Testet \u00e4r webbaserat och kan genomf\u00f6ras under hela \u00e5ret oberoende av tid och rum.<\/strong>", "CourseGoal": null, "TargetGroup": null, "Prerequisites": null, "CourseAfter": null, "Quote": null, "Days": null, "StartTime": null, "EndTime": null, "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": true, "OnDemandAccessDays": 365, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Digital underh\u00e5llning datuml\u00f6s" }, { "CategoryName": "Utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 2900, "PriceNameCode": null }, { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 2900, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(538351)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+OnDemand+and+OnDemandPublished%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 265, "request_size": 2079, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.230813, "namelookup_time": 0.000571, "connect_time": 0.004123, "pretransfer_time": 0.019204, "size_upload": 0, "size_download": 11120, "speed_download": 48177, "speed_upload": 0, "download_content_length": 11120, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.230625, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 31720, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 19077, "connect_time_us": 4123, "namelookup_time_us": 571, "pretransfer_time_us": 19204, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 230625, "total_time_us": 230813 }, "@headers": { "content-length": [ "11120" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 07:44:48 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] }, "EventId": 1883444, "City": "Digital utbildning", "ParticipantNumberLeft": null, "MaxParticipantNumber": null, "StartDate": "2500-01-01T00:00:00+01:00", "EndDate": "2500-01-02T00:00:00+01:00", "AddressName": null, "LocationId": 23089, "BookingFormUrl": "https:\/\/app.eduadmin.se\/form\/idhammar\/1883444", "OnDemandPublished": true, "EventDates": [], "Sessions": [], "PaymentMethods": [ { "PaymentMethodId": 1, "PaymentMethodName": "Faktura" } ], "CourseTemplate": { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 538351, "CourseName": "Kunskapstest f\u00f6r underh\u00e5llsledare", "InternalCourseName": "Kunskapstest f\u00f6r underh\u00e5llsledare", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "Kunskapstestet \u00e4r uppdelat p\u00e5 tv\u00e5 omr\u00e5den:<\/span>

* Ledning och organisation samt informationssystem f\u00f6r underh\u00e5ll<\/span>
* Tillg\u00e4nglighetsprestanda f\u00f6r produktionsanl\u00e4ggningar och underh\u00e5llsmetoder och underh\u00e5llstekniker<\/span>

Efter provet s\u00e5 f\u00e5r ni en rapport \u00f6ver samtliga deltagares resultat. Resultaten kan sedan anv\u00e4ndas f\u00f6r att objektivt kartl\u00e4gga eventuella utbildningsbehov b\u00e5de f\u00f6r individen och gruppen eller f\u00f6r hela organisationen. Kartl\u00e4ggningen kan \u00e4ven ligga till grund f\u00f6r verksamhetens utvecklingsplan.<\/span>

Ladda ned produktbladet h\u00e4r.<\/a>", "CourseDescriptionShort": "Vill ni veta vad era medarbetare har f\u00f6r utvecklingsbehov inom underh\u00e5llsledarskap?<\/span>

Nu finns det m\u00f6jlighet att testa kunskapen inom underh\u00e5llsledning och styrning i enlighet med EFNMS kunskapskrav f\u00f6r certifierad underh\u00e5llsledare.<\/span>

Testet \u00e4r webbaserat och kan genomf\u00f6ras under hela \u00e5ret oberoende av tid och rum.<\/strong>", "CourseGoal": null, "TargetGroup": null, "Prerequisites": null, "CourseAfter": null, "Quote": null, "Days": null, "StartTime": null, "EndTime": null, "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": true, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Digital underh\u00e5llning datuml\u00f6s" }, { "CategoryName": "Utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 2900, "PriceNameCode": null } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(538351)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+OnDemand+and+OnDemandPublished%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 265, "request_size": 2079, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.230813, "namelookup_time": 0.000571, "connect_time": 0.004123, "pretransfer_time": 0.019204, "size_upload": 0, "size_download": 11120, "speed_download": 48177, "speed_upload": 0, "download_content_length": 11120, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.230625, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 31720, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 19077, "connect_time_us": 4123, "namelookup_time_us": 571, "pretransfer_time_us": 19204, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 230625, "total_time_us": 230813 }, "@headers": { "content-length": [ "11120" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 07:44:48 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] } }, "Price": { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 2900, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 } }

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration