Kunskapstest för underhållstekniker

Kursbeskrivning

Kunskapstestet är indelat i 23 ämnesområden, utifrån EFNMS certifieringstentamen.

Efter provet så får ni en rapport över samtliga deltagares resultat. Resultaten kan sedan användas för att objektivt kartlägga eventuella utbildningsbehov både för individen och guppen eller för hela organisationen. 

Observera att utbildningen är helt webbaserad och genomförs oberoende av tid och rum. Välkommen med din bokning eller intresseanmälan!

Ladda ned produktbladet här.

DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 538353, "CourseName": "Kunskapstest f\u00f6r underh\u00e5llstekniker", "InternalCourseName": "Kunskapstest f\u00f6r underh\u00e5llstekniker", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Kunskapstestet \u00e4r indelat i 23 \u00e4mnesomr\u00e5den, utifr\u00e5n EFNMS certifieringstentamen.<\/p>

Efter provet s\u00e5 f\u00e5r ni en rapport \u00f6ver samtliga deltagares resultat. Resultaten kan sedan anv\u00e4ndas f\u00f6r att objektivt kartl\u00e4gga eventuella utbildningsbehov b\u00e5de f\u00f6r individen och guppen eller f\u00f6r hela organisationen. <\/p>

Observera att utbildningen \u00e4r helt webbaserad och genomf\u00f6rs oberoende av tid och rum. V\u00e4lkommen med din bokning eller intresseanm\u00e4lan!<\/p>

Ladda ned produktbladet h\u00e4r.<\/a><\/p>", "CourseDescriptionShort": "Vill ni veta vad era medarbetare har f\u00f6r utvecklingsbehov inom underh\u00e5llsteknik?<\/span>

Nu finns m\u00f6jlighet att testa kunskapen i underh\u00e5llsteknik i enlighet med EFNMS kunskapskrav f\u00f6r certifierad underh\u00e5llstekniker.<\/span>

Testet \u00e4r webbaserat och kan genomf\u00f6ras under hela \u00e5ret oberoende av tid och rum.<\/span>", "CourseGoal": null, "TargetGroup": null, "Prerequisites": null, "CourseAfter": null, "Quote": null, "Days": null, "StartTime": null, "EndTime": null, "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": true, "OnDemandAccessDays": 365, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Digital underh\u00e5llning datuml\u00f6s" }, { "CategoryName": "Utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 2900, "PriceNameCode": null }, { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 2900, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(538353)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+OnDemand+and+OnDemandPublished%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2079, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.225666, "namelookup_time": 0.000459, "connect_time": 0.004012, "pretransfer_time": 0.021134, "size_upload": 0, "size_download": 7454, "speed_download": 33031, "speed_upload": 0, "download_content_length": 7454, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.225453, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 50978, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 21028, "connect_time_us": 4012, "namelookup_time_us": 459, "pretransfer_time_us": 21134, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 225453, "total_time_us": 225666 }, "@headers": { "content-length": [ "7454" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 07:52:20 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] }, "EventId": 1883466, "City": "Digital utbildning", "ParticipantNumberLeft": null, "MaxParticipantNumber": null, "StartDate": "2500-01-01T00:00:00+01:00", "EndDate": "2500-01-02T00:00:00+01:00", "AddressName": null, "LocationId": 23089, "BookingFormUrl": "https:\/\/app.eduadmin.se\/form\/idhammar\/1883466", "OnDemandPublished": true, "EventDates": [], "Sessions": [], "PaymentMethods": [ { "PaymentMethodId": 1, "PaymentMethodName": "Faktura" } ], "CourseTemplate": { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 538353, "CourseName": "Kunskapstest f\u00f6r underh\u00e5llstekniker", "InternalCourseName": "Kunskapstest f\u00f6r underh\u00e5llstekniker", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Kunskapstestet \u00e4r indelat i 23 \u00e4mnesomr\u00e5den, utifr\u00e5n EFNMS certifieringstentamen.<\/p>

Efter provet s\u00e5 f\u00e5r ni en rapport \u00f6ver samtliga deltagares resultat. Resultaten kan sedan anv\u00e4ndas f\u00f6r att objektivt kartl\u00e4gga eventuella utbildningsbehov b\u00e5de f\u00f6r individen och guppen eller f\u00f6r hela organisationen. <\/p>

Observera att utbildningen \u00e4r helt webbaserad och genomf\u00f6rs oberoende av tid och rum. V\u00e4lkommen med din bokning eller intresseanm\u00e4lan!<\/p>

Ladda ned produktbladet h\u00e4r.<\/a><\/p>", "CourseDescriptionShort": "Vill ni veta vad era medarbetare har f\u00f6r utvecklingsbehov inom underh\u00e5llsteknik?<\/span>

Nu finns m\u00f6jlighet att testa kunskapen i underh\u00e5llsteknik i enlighet med EFNMS kunskapskrav f\u00f6r certifierad underh\u00e5llstekniker.<\/span>

Testet \u00e4r webbaserat och kan genomf\u00f6ras under hela \u00e5ret oberoende av tid och rum.<\/span>", "CourseGoal": null, "TargetGroup": null, "Prerequisites": null, "CourseAfter": null, "Quote": null, "Days": null, "StartTime": null, "EndTime": null, "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": true, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Digital underh\u00e5llning datuml\u00f6s" }, { "CategoryName": "Utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 2900, "PriceNameCode": null } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(538353)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+OnDemand+and+OnDemandPublished%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2079, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.225666, "namelookup_time": 0.000459, "connect_time": 0.004012, "pretransfer_time": 0.021134, "size_upload": 0, "size_download": 7454, "speed_download": 33031, "speed_upload": 0, "download_content_length": 7454, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.225453, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 50978, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 21028, "connect_time_us": 4012, "namelookup_time_us": 459, "pretransfer_time_us": 21134, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 225453, "total_time_us": 225666 }, "@headers": { "content-length": [ "7454" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 07:52:20 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] } }, "Price": { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 2900, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 } }

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration