Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Logisk felsökning


Kursbeskrivning

Utbildningens syfte är att skapa förståelse för att orsaken till att en utrustning får störningar är en förutsättning, både för att göra rätt åtgärd och för att förhindra att felet uppstår igen. Vidare är syftet att skapa förståelse för felutvecklingsteori, hur man löser problem, ser till att problemen inte upprepas, hur man samlar rätt information samt riskanalys. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar och deltagaren övar på problem från den egna arbetsplatsen. 

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här!

Kursinnehåll


Inledning


Underhållsstrategier och underhållstänkande 

•  AU, FU, riskbaserat UH 
•  Störningsbekämpning 
•  Den positiva spiralen 

Felutvecklingsteorier 
•  Varför uppstår fel? 
•  Felsökningsmetoder 

Teori om felsökning 
•  Problemdefinition 
•  Analys av orsak/verkan 
•  Åtgärder 

Övningar 
•  Praktikfall och egna exempel 

Informationsinsamling 
•  Samla in fakta (de 7 verktygen) 
•  Hur få rätt information? 
•  Dokumentation 

Riskanalysverktyg 
•  Olika metoder (FMEA, Hazop m fl) 

Planera för eget användande 
•  Åtgärdsplan

Kursledare: Albin Ljungdell

Kursens mål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna använda olika felsökningsmetoder och se till att problem inte upprepas.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till all underhålls- och produktionspersonal.
Felsökare som till exempel mekaniker, elektriker, instrumenttekniker och ingenjörer.

Tid

2 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 12 500 SEK exkl. moms
24 oktober 2024 09:00-17:0025 oktober 2024 08:00-15:00
Solna
Platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB