Logisk felsökning

Kursbeskrivning

Utbildningens syfte är att skapa förståelse för att orsaken till att en utrustning får störningar är en förutsättning, både för att göra rätt åtgärd och för att förhindra att felet uppstår igen. Vidare är syftet att skapa förståelse för felutvecklingsteori, hur man löser problem, ser till att problemen inte upprepas, hur man samlar rätt information samt riskanalys. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar och deltagaren övar på problem från den egna arbetsplatsen.

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.

Kursinnehåll

Inledning

Underhållsstrategier och underhållstänkande

  • AU, FU, riskbaserat UH
  • Störningsbekämpning
  • Den positiva spiralen

Felutvecklingsteorier

  • Varför uppstår fel?
  • Felsökningsmetoder

Teori om felsökning

  • Problemdefinition
  • Analys av orsak/verkan
  • Åtgärder

Övningar

  • Praktikfall och egna exempel

Informationsinsamling

  • Samla in fakta (de 7 verktygen)
  • Hur få rätt information?
  • Dokumentation

Riskanalysverktyg

  • Olika metoder (FMEA, Hazop m fl)

Planera för eget användande

  • Åtgärdsplan
  • Kursmål

    Efter utbildningen ska deltagaren kunna använda olika felsökningsmetoder och se till att problem inte upprepas.

  • Målgrupp

    Utbildningen vänder sig till all underhålls- och produktionspersonal. Felsökare som till exempel mekaniker, elektriker, instrumenttekniker och ingenjörer.

DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398546, "CourseName": "Logisk fels\u00f6kning", "InternalCourseName": "Logisk fels\u00f6kning", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Utbildningens syfte \u00e4r att skapa f\u00f6rst\u00e5else f\u00f6r att orsaken till att en utrustning f\u00e5r st\u00f6rningar \u00e4r en f\u00f6ruts\u00e4ttning, b\u00e5de f\u00f6r att g\u00f6ra r\u00e4tt \u00e5tg\u00e4rd och f\u00f6r att f\u00f6rhindra att felet uppst\u00e5r igen. Vidare \u00e4r syftet att skapa f\u00f6rst\u00e5else f\u00f6r felutvecklingsteori, hur man l\u00f6ser problem, ser till att problemen inte upprepas, hur man samlar r\u00e4tt information samt riskanalys. <\/span><\/span>Teoretiska genomg\u00e5ngar varvas med praktiska \u00f6vningar och deltagaren \u00f6var p\u00e5 problem fr\u00e5n den egna arbetsplatsen.

Ladda g\u00e4rna ner kursplanen genom att klicka h\u00e4r.<\/a><\/p>

Kursinneh\u00e5ll<\/h5>

Inledning<\/strong><\/span><\/p>

Underh\u00e5llsstrategier och underh\u00e5llst\u00e4nkande<\/strong><\/span><\/p>

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration