Logisk felsökning

Kursbeskrivning

Utbildningens syfte är att skapa förståelse för att orsaken till att en utrustning får störningar är en förutsättning, både för att göra rätt åtgärd och för att förhindra att felet uppstår igen. Vidare är syftet att skapa förståelse för felutvecklingsteori, hur man löser problem, ser till att problemen inte upprepas, hur man samlar rätt information samt riskanalys. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar och deltagaren övar på problem från den egna arbetsplatsen.

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.

Kursinnehåll

Inledning

Underhållsstrategier och underhållstänkande

 • AU, FU, riskbaserat UH
 • Störningsbekämpning
 • Den positiva spiralen

Felutvecklingsteorier

 • Varför uppstår fel?
 • Felsökningsmetoder

Teori om felsökning

 • Problemdefinition
 • Analys av orsak/verkan
 • Åtgärder

Övningar

 • Praktikfall och egna exempel

Informationsinsamling

 • Samla in fakta (de 7 verktygen)
 • Hur få rätt information?
 • Dokumentation

Riskanalysverktyg

 • Olika metoder (FMEA, Hazop m fl)

Planera för eget användande

 • Åtgärdsplan
 • Kursmål

  Efter utbildningen ska deltagaren kunna använda olika felsökningsmetoder och se till att problem inte upprepas.

 • Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till all underhålls- och produktionspersonal. Felsökare som till exempel mekaniker, elektriker, instrumenttekniker och ingenjörer.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.