Strategisk underhållsstyrning inom VA

Kursbeskrivning

Att strategiskt leda och utveckla drift- och underhåll inom vatten och avlopp (VA) är och bör vara ett prioriterat område för kommuner. I Sverige omsätter kommunernas arbete med VA årligen cirka 20 miljarder kronor. Dessutom arbetar omkring 10 000 personer dagligen med VA-frågor och det finns drygt 1 750 vattenverk, cirka 2 000 avloppsreningsverk samt 180 000 km vatten- och avloppsledningar. Det investerade kapitalet i anläggningstillgångar uppgår till hundratals miljarder kronor.

VA-branschen står inför stora utmaningar, exempelvis ökade reningskrav i alla avloppsflöden, minskning av utsläpp från enskilda avlopp, ökad uppmärksamhet på breddningar, krav på bättre VA-planering och klimatanpassningar av samhällen.

Även om det inom branschen bedöms att investeringarna i förnyelse behöver öka från dagens nivåer, så krävs en strategisk styrning och utveckling av underhåll för att bibehålla eller öka driftsäkerheten och andelen nöjda kunder. En strategisk underhållsstyrning bidrar till öka andelen förebyggande underhåll som i sin tur minskar det resurs- och kostnadsdrivande akuta underhållet. 

Efter genomgången kurs kommer deltagarna att ha kunskaper så att de inom den egna verksamheten påbörja en strategisk utveckling av underhållsstyrningen.

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.

  • Kursmål
    Efter genomgången kurs kommer deltagarna att ha kunskaper så att de inom den egna verksamheten påbörja en strategisk utveckling av underhållsstyrningen.
  • Målgrupp
    Kursen vänder sig till dig som har ansvar för- eller arbetar strategiskt med drift- och underhållsfrågor inom VA eller planerar/leder du verksamhet inom drift- och underhåll i VA.
DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 410853, "CourseName": "Strategisk underh\u00e5llsstyrning inom VA", "InternalCourseName": "Strategisk underh\u00e5llsstyrning inom VA", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Att strategiskt leda och utveckla drift- och underh\u00e5ll inom vatten och avlopp (VA) \u00e4r och b\u00f6r vara ett prioriterat omr\u00e5de f\u00f6r kommuner. I Sverige oms\u00e4tter kommunernas arbete med VA \u00e5rligen cirka 20 miljarder kronor. Dessutom arbetar omkring 10 000 personer dagligen med VA-fr\u00e5gor och det finns drygt 1 750 vattenverk, cirka 2 000 avloppsreningsverk samt 180 000 km vatten- och avloppsledningar. Det investerade kapitalet i anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar uppg\u00e5r till hundratals miljarder kronor.<\/p>

VA-branschen st\u00e5r inf\u00f6r stora utmaningar, exempelvis \u00f6kade reningskrav i alla avloppsfl\u00f6den, minskning av utsl\u00e4pp fr\u00e5n enskilda avlopp, \u00f6kad uppm\u00e4rksamhet p\u00e5 breddningar, krav p\u00e5 b\u00e4ttre VA-planering och klimatanpassningar av samh\u00e4llen.<\/span><\/p>

\u00c4ven om det inom branschen bed\u00f6ms att investeringarna i f\u00f6rnyelse beh\u00f6ver \u00f6ka fr\u00e5n dagens niv\u00e5er, s\u00e5 kr\u00e4vs en strategisk styrning och utveckling av underh\u00e5ll f\u00f6r att bibeh\u00e5lla eller \u00f6ka drifts\u00e4kerheten och andelen n\u00f6jda kunder. En strategisk underh\u00e5llsstyrning bidrar till \u00f6ka andelen f\u00f6rebyggande underh\u00e5ll som i sin tur minskar det resurs- och kostnadsdrivande akuta underh\u00e5llet.<\/span> <\/p>

Efter genomg\u00e5ngen kurs kommer deltagarna att ha kunskaper s\u00e5 att de inom den egna verksamheten p\u00e5b\u00f6rja en strategisk utveckling av underh\u00e5llsstyrningen.

Ladda g\u00e4rna ner kursplanen genom att klicka h\u00e4r.<\/a><\/span><\/p>", "CourseDescriptionShort": "Utbildningen v\u00e4nder sig till personer som arbetar strategiskt med drift- och underh\u00e5llsfr\u00e5gor inom VA och syftar till skapa f\u00f6rst\u00e5else f\u00f6r att en strategisk underh\u00e5llsstyrning bidrar till \u00f6ka andelen f\u00f6rebyggande underh\u00e5ll samt minskar det resurs- och kostnadsdrivande akuta underh\u00e5llet.<\/span>
", "CourseGoal": "Efter genomg\u00e5ngen kurs kommer deltagarna att ha kunskaper s\u00e5 att de inom den egna verksamheten p\u00e5b\u00f6rja en strategisk utveckling av underh\u00e5llsstyrningen.", "TargetGroup": "Kursen v\u00e4nder sig till dig som har ansvar f\u00f6r- eller arbetar strategiskt med drift- och underh\u00e5llsfr\u00e5gor inom VA eller planerar\/leder du verksamhet inom drift- och underh\u00e5ll i VA.", "Prerequisites": "", "CourseAfter": "", "Quote": "", "Days": 2, "StartTime": "08:00", "EndTime": "17:00", "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": false, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Utbildningar" }, { "CategoryName": "\u00d6ppna utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 8900, "PriceNameCode": null }, { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 8900, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(410853)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2022-08-08T09%3A03%3A20%2B02%3A00+and+StartDate+le+2024-08-08T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2022-08-08T09%3A03%3A22%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2269, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.243132, "namelookup_time": 0.000543, "connect_time": 0.004059, "pretransfer_time": 0.019413, "size_upload": 0, "size_download": 4762, "speed_download": 19586, "speed_upload": 0, "download_content_length": 4762, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.243077, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 46398, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 19283, "connect_time_us": 4059, "namelookup_time_us": 543, "pretransfer_time_us": 19413, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 243077, "total_time_us": 243132 }, "@headers": { "content-length": [ "4762" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Mon, 08 Aug 2022 07:03:20 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] }, "EventId": 1892584, "City": "Solna", "ParticipantNumberLeft": 20, "MaxParticipantNumber": 20, "StartDate": "2023-01-25T08:00:00+01:00", "EndDate": "2023-01-26T17:00:00+01:00", "AddressName": "Radisson Park Inn", "LocationId": 6071, "BookingFormUrl": "https:\/\/app.eduadmin.se\/form\/idhammar\/1892584", "OnDemandPublished": false, "LastApplicationDate": "2023-01-25T08:00:00+01:00", "EventDates": [ { "StartDate": "2023-01-25T09:00:00+01:00", "EndDate": "2023-01-25T17:00:00+01:00" }, { "StartDate": "2023-01-26T08:00:00+01:00", "EndDate": "2023-01-26T15:00:00+01:00" } ], "Sessions": [], "PaymentMethods": [ { "PaymentMethodId": 1, "PaymentMethodName": "Faktura" } ], "CourseTemplate": { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 410853, "CourseName": "Strategisk underh\u00e5llsstyrning inom VA", "InternalCourseName": "Strategisk underh\u00e5llsstyrning inom VA", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Att strategiskt leda och utveckla drift- och underh\u00e5ll inom vatten och avlopp (VA) \u00e4r och b\u00f6r vara ett prioriterat omr\u00e5de f\u00f6r kommuner. I Sverige oms\u00e4tter kommunernas arbete med VA \u00e5rligen cirka 20 miljarder kronor. Dessutom arbetar omkring 10 000 personer dagligen med VA-fr\u00e5gor och det finns drygt 1 750 vattenverk, cirka 2 000 avloppsreningsverk samt 180 000 km vatten- och avloppsledningar. Det investerade kapitalet i anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar uppg\u00e5r till hundratals miljarder kronor.<\/p>

VA-branschen st\u00e5r inf\u00f6r stora utmaningar, exempelvis \u00f6kade reningskrav i alla avloppsfl\u00f6den, minskning av utsl\u00e4pp fr\u00e5n enskilda avlopp, \u00f6kad uppm\u00e4rksamhet p\u00e5 breddningar, krav p\u00e5 b\u00e4ttre VA-planering och klimatanpassningar av samh\u00e4llen.<\/span><\/p>

\u00c4ven om det inom branschen bed\u00f6ms att investeringarna i f\u00f6rnyelse beh\u00f6ver \u00f6ka fr\u00e5n dagens niv\u00e5er, s\u00e5 kr\u00e4vs en strategisk styrning och utveckling av underh\u00e5ll f\u00f6r att bibeh\u00e5lla eller \u00f6ka drifts\u00e4kerheten och andelen n\u00f6jda kunder. En strategisk underh\u00e5llsstyrning bidrar till \u00f6ka andelen f\u00f6rebyggande underh\u00e5ll som i sin tur minskar det resurs- och kostnadsdrivande akuta underh\u00e5llet.<\/span> <\/p>

Efter genomg\u00e5ngen kurs kommer deltagarna att ha kunskaper s\u00e5 att de inom den egna verksamheten p\u00e5b\u00f6rja en strategisk utveckling av underh\u00e5llsstyrningen.

Ladda g\u00e4rna ner kursplanen genom att klicka h\u00e4r.<\/a><\/span><\/p>", "CourseDescriptionShort": "Utbildningen v\u00e4nder sig till personer som arbetar strategiskt med drift- och underh\u00e5llsfr\u00e5gor inom VA och syftar till skapa f\u00f6rst\u00e5else f\u00f6r att en strategisk underh\u00e5llsstyrning bidrar till \u00f6ka andelen f\u00f6rebyggande underh\u00e5ll samt minskar det resurs- och kostnadsdrivande akuta underh\u00e5llet.<\/span>
", "CourseGoal": "Efter genomg\u00e5ngen kurs kommer deltagarna att ha kunskaper s\u00e5 att de inom den egna verksamheten p\u00e5b\u00f6rja en strategisk utveckling av underh\u00e5llsstyrningen.", "TargetGroup": "Kursen v\u00e4nder sig till dig som har ansvar f\u00f6r- eller arbetar strategiskt med drift- och underh\u00e5llsfr\u00e5gor inom VA eller planerar\/leder du verksamhet inom drift- och underh\u00e5ll i VA.", "Prerequisites": "", "CourseAfter": "", "Quote": "", "Days": 2, "StartTime": "08:00", "EndTime": "17:00", "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": false, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Utbildningar" }, { "CategoryName": "\u00d6ppna utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 8900, "PriceNameCode": null } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(410853)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2022-08-08T09%3A03%3A20%2B02%3A00+and+StartDate+le+2024-08-08T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2022-08-08T09%3A03%3A22%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2269, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.243132, "namelookup_time": 0.000543, "connect_time": 0.004059, "pretransfer_time": 0.019413, "size_upload": 0, "size_download": 4762, "speed_download": 19586, "speed_upload": 0, "download_content_length": 4762, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.243077, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 46398, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 19283, "connect_time_us": 4059, "namelookup_time_us": 543, "pretransfer_time_us": 19413, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 243077, "total_time_us": 243132 }, "@headers": { "content-length": [ "4762" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Mon, 08 Aug 2022 07:03:20 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] } }, "Price": { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 8900, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 } }

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration