Strategisk underhållsstyrning inom VA

Kursbeskrivning

Att strategiskt leda och utveckla drift- och underhåll inom vatten och avlopp (VA) är och bör vara ett prioriterat område för kommuner. I Sverige omsätter kommunernas arbete med VA årligen cirka 20 miljarder kronor. Dessutom arbetar omkring 10 000 personer dagligen med VA-frågor och det finns drygt 1 750 vattenverk, cirka 2 000 avloppsreningsverk samt 180 000 km vatten- och avloppsledningar. Det investerade kapitalet i anläggningstillgångar uppgår till hundratals miljarder kronor.

VA-branschen står inför stora utmaningar, exempelvis ökade reningskrav i alla avloppsflöden, minskning av utsläpp från enskilda avlopp, ökad uppmärksamhet på breddningar, krav på bättre VA-planering och klimatanpassningar av samhällen.

Även om det inom branschen bedöms att investeringarna i förnyelse behöver öka från dagens nivåer, så krävs en strategisk styrning och utveckling av underhåll för att bibehålla eller öka driftsäkerheten och andelen nöjda kunder. En strategisk underhållsstyrning bidrar till öka andelen förebyggande underhåll som i sin tur minskar det resurs- och kostnadsdrivande akuta underhållet. 

Efter genomgången kurs kommer deltagarna att ha kunskaper så att de inom den egna verksamheten påbörja en strategisk utveckling av underhållsstyrningen.

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.

  • Kursmål
    Efter genomgången kurs kommer deltagarna att ha kunskaper så att de inom den egna verksamheten påbörja en strategisk utveckling av underhållsstyrningen.
  • Målgrupp
    Kursen vänder sig till dig som har ansvar för- eller arbetar strategiskt med drift- och underhållsfrågor inom VA eller planerar/leder du verksamhet inom drift- och underhåll i VA.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.