Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Strategisk underhållsstyrning inom VA


Kursbeskrivning

Att strategiskt leda och utveckla drift- och underhåll inom vatten och avlopp (VA) är och bör vara ett prioriterat område för kommuner. I Sverige omsätter kommunernas arbete med VA årligen cirka 20 miljarder kronor. Dessutom arbetar omkring 10 000 personer dagligen med VA-frågor och det finns drygt 1 750 vattenverk, cirka 2 000 avloppsreningsverk samt 180 000 km vatten- och avloppsledningar. Det investerade kapitalet i anläggningstillgångar uppgår till hundratals miljarder kronor. 

VA-branschen står inför stora utmaningar, exempelvis ökade reningskrav i alla avloppsflöden, minskning av utsläpp från enskilda avlopp, ökad uppmärksamhet på breddningar, krav på bättre VA-planering och klimatanpassningar av samhällen. 

Även om det inom branschen bedöms att investeringarna i förnyelse behöver öka från dagens nivåer, så krävs en strategisk styrning och utveckling av underhåll för att bibehålla eller öka driftsäkerheten och andelen nöjda kunder. En strategisk underhållsstyrning bidrar till öka andelen förebyggande underhåll som i sin tur minskar det resurs- och kostnadsdrivande akuta underhållet. Efter genomgången kurs kommer deltagarna att ha kunskaper så att de inom den egna verksamheten påbörja en strategisk utveckling av underhållsstyrningen. 

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här!

Kursledare: Jonas Åkerlund

Kursens mål

Efter genomgången kurs kommer deltagarna att ha kunskaper så att de inom den egna verksamheten påbörja en strategisk utveckling av underhållsstyrningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har ansvar för- eller arbetar strategiskt med drift- och underhållsfrågor inom VA eller planerar/leder du verksamhet inom drift- och underhåll i VA.

Tid

2 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 12 900 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2024 – Idhammar Produktion AB