Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Tribologi & smörjteknik, del 1


Kursbeskrivning

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om slitagetyper och dess orsaker, samt hur man bestämmer smörjintervall och mängd. 
Rätt smörjning innebär att alla som smörjer måste ha kunskap om: 
•  Olika slitagetyper och smörjtillstånd
•  Olika smörjmedelsegenskaper
•  Hur man bestämmer smörjintervall och rätt smörjmedelsmängd

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här!

Kursinnehåll


Smörjteknikerns roll i det förebyggande underhållet 
•  Problemområden och möjligheter till förbättringar 

Vilka krav bör vi ställa på maskin- och oljeleverantörer? 

Oljehistorik och smörjmedelsframställning 
•  Från råolja till färdigt smörjmedel 

Tribologi 
•  Slitagetyper 
•  Friktion 
•  De grundläggande maskinelementen 
•  Smörjtillstånd 
•  Lambdavärde 

Oljor 
•  Tillverkning av oljor 
•  Syntet- alternativt mineraloljor 
•  Additiv 
•  Viskositet 
•  ISO VG, SAE 
•  Vi väljer rätt viskositet till rullningslager 

Fett 
•  Tillverkning av fett 
•  NLGI-tal 
•  Förtjockningsmedel 
•  Blandbarhet för olika fetter 
•  Rätt fettmängd 
•  Rätt intervall 

Livsmedelsgodkända smörjmedel 
•  H-1, FDA, NSF, USDA, HACCP 
•  Bakterier och smörjmedel 

Rejäla energivinster med rätt smörjmedelsval 

Systematisering av ett pilotföretags smörjrutiner (grupparbete) 
•  Vi upprättar ett papperssmörjschema för en exempelanläggning 

Föroreningar 
•  Hur uppstår föroreningar? 
•  Vilka typer av föroreningar finns det? 

Rening av olja 
•  Genomgång av alla reningsmetoder 
•  För- och nackdel med olika metoder 
•  Absolut och nominell avskiljningsgrad 
•  ISO NAS 

Oljeanalyser 
•  Varför bör man analysera oljan? 
•  Egna oljeanalyser på hemmaplan 
•  Oljeanalyser med enklare utrustning 
•  Labanalyser

Kursledare: Rickard Wollfelt

Kursens mål

Deltagarna skall efter kursen: 
•  Förstå betydelsen av korrekt smörjning
•  Känna till de skadetyper som uppstår vid bristande/felaktig smörjning
•  Kunna lägga upp ett enkelt smörjsystem
•  Kunna genomföra korrekt smörjning
•  Känna till och kunna hantera hälsoriskerna

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till mekaniker, operatörer, arbetsledare, underhålls- och produktionstekniker, underhållsingenjörer och smörjare.

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 13 500 SEK exkl. moms
22 mars 202323 mars 202324 mars 2023
Solna
Platser kvar
02 oktober 202303 oktober 202304 oktober 2023
Solna
Platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2022 – Idhammar Produktion AB