Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Tribologi & smörjteknik, del 1


Kursbeskrivning

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om slitagetyper och dess orsaker, samt hur man bestämmer smörjintervall och mängd. 
Rätt smörjning innebär att alla som smörjer måste ha kunskap om: 
•  Olika slitagetyper och smörjtillstånd
•  Olika smörjmedelsegenskaper
•  Hur man bestämmer smörjintervall och rätt smörjmedelsmängd

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här!

Kursinnehåll


Smörjteknikerns roll i det förebyggande underhållet 
•  Problemområden och möjligheter till förbättringar 

Vilka krav bör vi ställa på maskin- och oljeleverantörer? 

Oljehistorik och smörjmedelsframställning 
•  Från råolja till färdigt smörjmedel 

Tribologi 
•  Slitagetyper 
•  Friktion 
•  De grundläggande maskinelementen 
•  Smörjtillstånd 
•  Lambdavärde 

Oljor 
•  Tillverkning av oljor 
•  Syntet- alternativt mineraloljor 
•  Additiv 
•  Viskositet 
•  ISO VG, SAE 
•  Vi väljer rätt viskositet till rullningslager 

Fett 
•  Tillverkning av fett 
•  NLGI-tal 
•  Förtjockningsmedel 
•  Blandbarhet för olika fetter 
•  Rätt fettmängd 
•  Rätt intervall 

Livsmedelsgodkända smörjmedel 
•  H-1, FDA, NSF, USDA, HACCP 
•  Bakterier och smörjmedel 

Rejäla energivinster med rätt smörjmedelsval 

Systematisering av ett pilotföretags smörjrutiner (grupparbete) 
•  Vi upprättar ett papperssmörjschema för en exempelanläggning 

Föroreningar 
•  Hur uppstår föroreningar? 
•  Vilka typer av föroreningar finns det? 

Rening av olja 
•  Genomgång av alla reningsmetoder 
•  För- och nackdel med olika metoder 
•  Absolut och nominell avskiljningsgrad 
•  ISO NAS 

Oljeanalyser 
•  Varför bör man analysera oljan? 
•  Egna oljeanalyser på hemmaplan 
•  Oljeanalyser med enklare utrustning 
•  Labanalyser

Kursledare: Angelica Uusitalo

Kursens mål

Deltagarna skall efter kursen: 
•  Förstå betydelsen av korrekt smörjning
•  Känna till de skadetyper som uppstår vid bristande/felaktig smörjning
•  Kunna lägga upp ett enkelt smörjsystem
•  Kunna genomföra korrekt smörjning
•  Känna till och kunna hantera hälsoriskerna

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till mekaniker, operatörer, arbetsledare, underhålls- och produktionstekniker, underhållsingenjörer och smörjare.

Efter kursen

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 14 900 SEK exkl. moms
02 oktober 09:00-17:0003 oktober 08:00-17:0004 oktober 08:00-15:00
Solna
Platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB