Tribologi & smörjteknik, del 1

Kursbeskrivning

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om slitagetyper och dess orsaker, samt hur man bestämmer smörjintervall och mängd.
Rätt smörjning innebär att alla som smörjer måste ha kunskap om:

 • olika slitagetyper och smörjtillstånd.
 • olika smörjmedelsegenskaper.
 • hur man bestämmer smörjintervall och
 • rätt smörjmedelsmängd.
Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.
Kursinnehåll

Smörjteknikerns roll i det förebyggande underhållet

 • Problemområden och möjligheter till förbättringar

Vilka krav bör vi ställa på maskin- och oljeleverantörer?

Oljehistorik och smörjmedelsframställning

 • Från råolja till färdigt smörjmedel

Tribologi

 • Slitagetyper
 • Friktion
 • De grundläggande maskinelementen
 • Smörjtillstånd
 • Lambdavärde

Oljor

 • Tillverkning av oljor
 • Syntet- alternativt mineraloljor
 • Additiv
 • Viskositet
 • ISO VG, SAE
 • Vi väljer rätt viskositet till rullningslager

Fett

 • Tillverkning av fett
 • NLGI-tal
 • Förtjockningsmedel
 • Blandbarhet för olika fetter
 • Rätt fettmängd
 • Rätt intervall

Livsmedelsgodkända smörjmedel

 • H-1, FDA, NSF, USDA, HACCP
 • Bakterier och smörjmedel

Rejäla energivinster med rätt smörjmedelsval

Systematisering av ett pilotföretags smörjrutiner (grupparbete)

 • Vi upprättar ett papperssmörjschema för en exempelanläggning

Föroreningar

 • Hur uppstår föroreningar?
 • Vilka typer av föroreningar finns det?

Rening av olja

 • Genomgång av alla reningsmetoder
 • För- och nackdel med olika metoder
 • Absolut och nominell avskiljningsgrad
 • ISO
 • NAS

Oljeanalyser

 • Varför bör man analysera oljan?
 • Egna oljeanalyser på hemmaplan
 • Oljeanalyser med enklare utrustning
 • Labanalyser
 • Kursmål

  Deltagarna skall efter kursen:

  • förstå betydelsen av korrekt smörjning.
  • känna till de skadetyper som uppstår vid bristande/felaktig smörjning.
  • kunna lägga upp ett enkelt smörjsystem.
  • kunna genomföra korrekt smörjning.
  • känna till och kunna hantera hälsoriskerna.
 • Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till mekaniker, operatörer, arbetsledare, underhålls- och produktionstekniker, underhållsingenjörer och smörjare.

DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398550, "CourseName": "Tribologi & sm\u00f6rjteknik, del 1 ", "InternalCourseName": "Tribologi & sm\u00f6rjteknik, del 1", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Utbildningen ger grundl\u00e4ggande kunskaper om slitagetyper och dess orsaker, samt hur man best\u00e4mmer sm\u00f6rjintervall och m\u00e4ngd.<\/span>
R\u00e4tt sm\u00f6rjning inneb\u00e4r att alla som sm\u00f6rjer m\u00e5ste ha kunskap om:<\/span><\/p>

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration