Tribologi & smörjteknik, del 1

Kursbeskrivning

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om slitagetyper och dess orsaker, samt hur man bestämmer smörjintervall och mängd.
Rätt smörjning innebär att alla som smörjer måste ha kunskap om:

 • olika slitagetyper och smörjtillstånd.
 • olika smörjmedelsegenskaper.
 • hur man bestämmer smörjintervall och
 • rätt smörjmedelsmängd.
Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.
Kursinnehåll

Smörjteknikerns roll i det förebyggande underhållet

 • Problemområden och möjligheter till förbättringar

Vilka krav bör vi ställa på maskin- och oljeleverantörer?

Oljehistorik och smörjmedelsframställning

 • Från råolja till färdigt smörjmedel

Tribologi

 • Slitagetyper
 • Friktion
 • De grundläggande maskinelementen
 • Smörjtillstånd
 • Lambdavärde

Oljor

 • Tillverkning av oljor
 • Syntet- alternativt mineraloljor
 • Additiv
 • Viskositet
 • ISO VG, SAE
 • Vi väljer rätt viskositet till rullningslager

Fett

 • Tillverkning av fett
 • NLGI-tal
 • Förtjockningsmedel
 • Blandbarhet för olika fetter
 • Rätt fettmängd
 • Rätt intervall

Livsmedelsgodkända smörjmedel

 • H-1, FDA, NSF, USDA, HACCP
 • Bakterier och smörjmedel

Rejäla energivinster med rätt smörjmedelsval

Systematisering av ett pilotföretags smörjrutiner (grupparbete)

 • Vi upprättar ett papperssmörjschema för en exempelanläggning

Föroreningar

 • Hur uppstår föroreningar?
 • Vilka typer av föroreningar finns det?

Rening av olja

 • Genomgång av alla reningsmetoder
 • För- och nackdel med olika metoder
 • Absolut och nominell avskiljningsgrad
 • ISO
 • NAS

Oljeanalyser

 • Varför bör man analysera oljan?
 • Egna oljeanalyser på hemmaplan
 • Oljeanalyser med enklare utrustning
 • Labanalyser
 • Kursmål

  Deltagarna skall efter kursen:

  • förstå betydelsen av korrekt smörjning.
  • känna till de skadetyper som uppstår vid bristande/felaktig smörjning.
  • kunna lägga upp ett enkelt smörjsystem.
  • kunna genomföra korrekt smörjning.
  • känna till och kunna hantera hälsoriskerna.
 • Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till mekaniker, operatörer, arbetsledare, underhålls- och produktionstekniker, underhållsingenjörer och smörjare.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.