Tribologi & smörjteknik, del 2

Kursbeskrivning

Lär dig bedöma olika fett- och oljekvaliteter. Beräkna och bestäm rätt smörjmedelsval med hänsyn till varvtal och temperatur. 

Med rätt smörjning uppnås stora vinster:

 • minskat slitage och mindre antal fel/ haverier
 • minskad värmeutveckling och energiförbrukning
 • mindre miljöpåverkan Rätt smörjning betyder att för varje smörjställe fastställs:
 • komponentens slitagetyp
 • varvtal eller hastighet
 • belastningen
 • drifttemperaturen
 • drifttiden

Med ledning av dessa parametrar bestäms vilket smörjmedel som skall användas, hur mycket man bör smörja och med vilka intervaller.

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.

Kursinnehåll

Kort repetition från del 1

”Tekniska data” vi ser i smörjmedelsbroschyrerna

Hur mäts:

 • Filmstyrka
 • Skumning
 • Vidhäftning
 • Inträngningsförmåga
 • Vattenbeständighet
 • Traktionstal
 • Oxidation
 • Mekanisk stabilitet
 • Separation
 • m m

Motoroljor

 • SAE-systemet
 • Klassificeringar för diesel- och bensinmotorer (API, ACEA)
 • Framtidens motoroljor – hur ser dessa ut?
 • Syntet eller mineral?

Smörjproblem och smörjmedelsegenskaper

 • Maskinelement och smörjmedel i samverkan
 • Hjälpmedel för dimensionering
 • Att bestämma smörjmedelsmängd och kvalitet
 • Mineral/syntet
 • Hydrauloljor/klassning
 • Miljöanpassade smörjmedel
 • Fasta smörjmedel
 • Grupparbeten
 • Vi kör testriggar för glidlager, rullning- slager och kugghjul

Smörjning av rullningslager

 • Varför behöver rullningslagren smörjas?
 • Verkningssätt, konstruktion och smörjfilmsuppbyggnad
 • Lagertypernas konstruktion och behov av smörjning
 • Fettsmörjning
 • Oljesmörjning
 • Smörjningens inverkan på lagerlivslängden
 • Lager för mycket höga temperaturer
 • Kursmål

  Deltagarna skall efter kursen kunna:

  • bestämma smörjmedels mängd och -typ.
  • bestämma smörjintervaller.
  • göra en klassificering av hydraulsystem.
  • göra orsaks-/skadeanalyser.
  • göra livslängdsbedömningar
 • Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till smörjtekniker, arbetsledare, smörjare, mekaniker, underhållstekniker samt underhållsingenjörer.

 • Förkunskaper

  Utbildningen kräver att du har gått Tribologi och smörjteknik del 1 eller har motsvarande kompetens.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.