Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Tribologi & smörjteknik, del 2


Kursbeskrivning

Lär dig bedöma olika fett- och oljekvaliteter. Beräkna och bestäm rätt smörjmedelsval med hänsyn till varvtal och temperatur. 

Med rätt smörjning uppnås stora vinster: 
•  Minskat slitage och mindre antal fel/ haverier
•  Minskad värmeutveckling och energiförbrukning 
•  Mindre miljöpåverkan 

Rätt smörjning betyder att för varje smörjställe fastställs: 
•  Komponentens slitagetyp 
•  Varvtal eller hastighet 
•  Belastningen 
•  Drifttemperaturen 
•  Drifttiden
 
Med ledning av dessa parametrar bestäms vilket smörjmedel som skall användas, hur mycket man bör smörja och med vilka intervaller. 

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här!

Kursinnehåll


Kort repetition från del 1
 
”Tekniska data” vi ser i smörjmedelsbroschyrerna 

Hur mäts: 
•  Filmstyrka 
•  Skumning 
•  Vidhäftning 
•  Inträngningsförmåga 
•  Vattenbeständighet 
•  Traktionstal 
•  Oxidation 
•  Mekanisk stabilitet 
•  Separation m m 

Motoroljor 
•  SAE-systemet 
•  Klassificeringar för diesel- och bensinmotorer (API, ACEA) 
•  Framtidens motoroljor – hur ser dessa ut? 
•  Syntet eller mineral? 

Smörjproblem och smörjmedelsegenskaper 
•  Maskinelement och smörjmedel i samverkan 
•  Hjälpmedel för dimensionering 
•  Att bestämma smörjmedelsmängd och kvalitet 
•  Mineral/syntet 
•  Hydrauloljor/klassning 
•  Miljöanpassade smörjmedel 
•  Fasta smörjmedel 
•  Grupparbeten - Vi kör testriggar för glidlager, rullning- slager och kugghjul 

Smörjning av rullningslager 
•  Varför behöver rullningslagren smörjas? 
•  Verkningssätt, konstruktion och smörjfilmsuppbyggnad 
•  Lagertypernas konstruktion och behov av smörjning 
•  Fettsmörjning 
•  Oljesmörjning 
•  Smörjningens inverkan på lagerlivslängden 
•  Lager för mycket höga temperaturer

Kursledare: Angelica Uusitalo

Kursens mål

Deltagarna skall efter kursen kunna: 
•  Bestämma smörjmedels mängd och -typ
•  Bestämma smörjintervaller 
•  Göra en klassificering av hydraulsystem
•  Göra orsaks-/skadeanalyser
•  Göra livslängdsbedömningar

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till smörjtekniker, arbetsledare, smörjare, mekaniker, underhållstekniker samt underhållsingenjörer.

Förkunskaper

Utbildningen kräver att du har gått Tribologi och smörjteknik del 1 eller har motsvarande kompetens.

Efter kursen

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 14 900 SEK exkl. moms
04 december 09:00-17:0005 december 08:00-17:0006 december 08:00-15:00
Solna
Platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB