Tribologi & smörjteknik, del 2

Kursbeskrivning

Lär dig bedöma olika fett- och oljekvaliteter. Beräkna och bestäm rätt smörjmedelsval med hänsyn till varvtal och temperatur. 

Med rätt smörjning uppnås stora vinster:
 • minskat slitage och mindre antal fel/ haverier
 • minskad värmeutveckling och energiförbrukning
 • mindre miljöpåverkan 
Rätt smörjning betyder att för varje smörjställe fastställs:
 • komponentens slitagetyp
 • varvtal eller hastighet
 • belastningen
 • drifttemperaturen
 • drifttiden 

Med ledning av dessa parametrar bestäms vilket smörjmedel som skall användas, hur mycket man bör smörja och med vilka intervaller.

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.

Kursinnehåll

Kort repetition från del 1 

”Tekniska data” vi ser i smörjmedelsbroschyrerna 

Hur mäts:

 • Filmstyrka
 • Skumning
 • Vidhäftning
 • Inträngningsförmåga
 • Vattenbeständighet
 • Traktionstal
 • Oxidation
 • Mekanisk stabilitet
 • Separation
 • m m

Motoroljor

 • SAE-systemet
 • Klassificeringar för diesel- och bensinmotorer (API, ACEA)
 • Framtidens motoroljor – hur ser dessa ut?
 • Syntet eller mineral?

Smörjproblem och smörjmedelsegenskaper

 • Maskinelement och smörjmedel i samverkan
 • Hjälpmedel för dimensionering
 • Att bestämma smörjmedelsmängd och kvalitet
 • Mineral/syntet
 • Hydrauloljor/klassning
 • Miljöanpassade smörjmedel
 • Fasta smörjmedel
 • Grupparbeten
 • Vi kör testriggar för glidlager, rullning- slager och kugghjul

Smörjning av rullningslager

 • Varför behöver rullningslagren smörjas?
 • Verkningssätt, konstruktion och smörjfilmsuppbyggnad
 • Lagertypernas konstruktion och behov av smörjning
 • Fettsmörjning
 • Oljesmörjning
 • Smörjningens inverkan på lagerlivslängden
 • Lager för mycket höga temperaturer
 • Kursmål

  Deltagarna skall efter kursen kunna:

  • bestämma smörjmedels mängd och -typ.
  • bestämma smörjintervaller.
  • göra en klassificering av hydraulsystem.
  • göra orsaks-/skadeanalyser.
  • göra livslängdsbedömningar
 • Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till smörjtekniker, arbetsledare, smörjare, mekaniker, underhållstekniker samt underhållsingenjörer.

 • Förkunskaper

  Utbildningen kräver att du har gått Tribologi och smörjteknik del 1 eller har motsvarande kompetens.

DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398551, "CourseName": "Tribologi & sm\u00f6rjteknik, del 2", "InternalCourseName": "Tribologi & sm\u00f6rjteknik, del 2", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "L\u00e4r dig bed\u00f6ma olika fett- och oljekvaliteter. Ber\u00e4kna och best\u00e4m r\u00e4tt sm\u00f6rjmedelsval med h\u00e4nsyn till varvtal och temperatur. <\/span>

Med r\u00e4tt sm\u00f6rjning uppn\u00e5s stora vinster:<\/span>

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration