Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Tribologi & smörjteknik, del 3


Kursbeskrivning

Lär dig dimensionera som oljebolagens experter! Vid uppbyggandet av ett underhållssystem på det egna företaget är det viktigt att dimensionera med rätt smörjmedel och att sätta optimala underhållsintervaller. Då erhålls en god lönsamhet i det förebyggande underhållet. Färre haverier och lägre smörjmedelsförbrukning är de omedelbara fördelarna med att kunna dimensionera rätt. 

Att intervallsätta tusentals smörjpunkter och beräkna rätt fettmängd och dessutom välja rätt basoljeviskositet lät sig knappast göras på ett korrekt sätt tidigare. Dessa matematiska beräkningar som tidigare kunde ta timmar att utföra, kan nu tas fram på några minuter med hjälp av datorprogrammet Viskoteket. För att inte hamna i några fallgropar bör en del specifika kunskaper för att kunna dimensionera på rätt sätt införskaffas. Du har glädje av att kunna dimensionera rätt vid följande fall: 

•  Vid uppbyggandet av underhålls- och smörjprogram 
•  Vid sortimentsbantningar med bevarad leverantörsgaranti 
•  Vid ökad produktionstakt, då manualen inte längre gäller 
•  Vid haveriutredningar och för att hindra upprepning 
•  Vid bestämmande av säkerhetsmarginal för egna konstruktioner 
•  Vid kvalitetskontroll av miljöanpassningar 
•  Vid inköpsbedömning av smörjmedel

PC-dimensioneringsprogrammet Viskoteket och underhållsprogrammet Tribologen används flitigt under de två kursdagarna. 

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här!

Kursinnehåll


Vi planerar ett smörj- och underhållsschema för en anläggning, från start till mål. Frågeställningar kan vara: rondvägar, uppdelning av fabriksenheter, TPU/TPM osv. Dimensionering av de olika smörjpunkterna i Viskoteket för: 
•  Rullningslager (ISO 281/1) 
•  Glidlager (Flobergmetoden) 
•  Snäckväxlar (DIN 3996 mm) 
•  Kuggväxlar (ISO 6336 modif) 

Labb.övningar – vi kör testutrustning samt provriggning för kugghjul, glidlager och rullningslager. Dimensionering med rätt intervall för fettsmorda lager, växlar och hydraul. Dimensionera med rätt fettmängd i lagren. Skriv in i och bygg upp underhållsprogrammet (Tribologen underhållsprogram) med alla de framtagna uppgifterna. Kör ut den första veckolistan!

Kursledare: Angelica Uusitalo

Kursens mål

Kunna dimensionera, intervallsätta och välja rätt basoljeviskosistet med hjälp av PC-dimensioneringsprogrammet Viskoteket och underhållsprogrammet Tribologen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till underhållsansvariga, underhållstekniker, underhållsingenjörer, maskintekniker, smörjtekniker samt ansvariga för uppbyggandet av underhållssystemet på det egna företaget.

Förkunskaper

 Utbildningen kräver att du har gått Tribologi och smörjteknik del 1 och del 2 eller har motsvarande kompetens. Du behöver ha tillgång till dator under kursdagarna.

Efter kursen

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 15 900 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB