Underhållsförråd 2

Kursbeskrivning

Utbildningens syfte är att ge fördjupade kunskaper om förrådshållningens betydelse för företagets driftsäkerhet och ekonomi. Utbildningen ger kunskaper i hur man optimerar förrådshållningen samt hur inköpen fungerar.

För att kunna bedriva förrådsverksamheten på ett effektivt sätt krävs kunskaper i:
 • Driftsäkerhet
 • Ekonomi
 • Optimering av förrådshållningen
 • Beräkning av reservdelsbehov
 • Analysmetoder
 • Inköp/inköpsjuridik
Ladda ner kursbladet här.
Kursinnehåll

Företagens MA- och logistikverksamhet

 • Kapitalkostnader – Lönsamhet
 • Logistik – MA-kostnader Förrådet – en del i underhållsstrategin

Förrådets påverkan på underhållets produktivitet

Förrådets ekonomi och produktivitet

 • Produktivitet och ekonomi i förrådssammanhang
 • Totalekonomins påverkan av rätt förrådsstyrning

Definitioner och förrådstermer

 • Förklaringar av termer och begrepp

Identifiering av artiklar

 • Olika sätt att identifiera olika artiklar
 • Strategiska reservdelar – Hyllvärmare
 • Principer för artikelnumrering
 • Koppling till utrustningen i anläggningen – Standardisering
 • Användning av streckkoder

Förrådets effektivitet

 • Kostnader för underhållsförråd
 • Beräkning av förrådshållningskostnader
 • Servicegrad i förrådet

Analysmetoder

 • Beskrivning av olika analysmetoder såsom ABC-analys samt förbrukningsberäkning
 • Beräkning av säkerhetslager och AMA-faktorn

Inköp och beställning

 • Livstidskostnad
 • Leverantörs- och anbudsbedömning
 • Olika beställningssystem
 • Beräkning av ekonomisk orderkvantitet
 • Inköpsrutiner

Inköp – juridik

 • Nya köplagen – Avtal – Risk – Leverans –
 • Dröjsmål – Reklamation – Fel och brist

Organisation av förrådet

 • Centrala – Decentrala förråd
 • Var ska förrådet placeras?
 • Storlek – Personalbehov
 • Vad minskar resp. ökar förrådets värde?

Datorstöd

 • Beskrivning av en övergripande struktur för datoriserat förrådsstyrningssystem – Integration av systemet till underhåll & inköp
 • Kursmål

  Att ge deltagarna fördjupade kunskaper om förrådshållningens betydelse för företagets driftsäkerhet och ekonomi. Kursen ger kunskaper om hur man optimerar förrådshållningen samt hur inköpen fungerar.

 • Målgrupp

  Personal inom underhållsförrådsverksamheten som är ansvariga för förrådets hantering, styrning och ekonomi. Kursen lämpar sig också för underhållspersonal som arbetar med reservdelsberedning.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.