Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Underhållsförråd 2


Kursbeskrivning

Utbildningens syfte är att ge fördjupade kunskaper om förrådshållningens betydelse för företagets driftsäkerhet och ekonomi. Utbildningen ger kunskaper i hur man optimerar förrådshållningen samt hur inköpen fungerar. 

För att kunna bedriva förrådsverksamheten på ett effektivt sätt krävs kunskaper i: 

•  Driftsäkerhet 
•  Ekonomi 
•  Optimering av förrådshållningen 
•  Beräkning av reservdelsbehov 
•  Analysmetoder 
•  Inköp/inköpsjuridik 

Ladda gärna ner kursbladet genom att klicka här! 

Kursinnehåll


Företagens MA- och logistikverksamhet 
•  Kapitalkostnader – Lönsamhet 
•  Logistik – MA-kostnader 
•  Förrådet – en del i underhållsstrategin 

Förrådets påverkan på underhållets produktivitet 

Förrådets ekonomi och produktivitet 
•  Produktivitet och ekonomi i förrådssammanhang 
•  Totalekonomins påverkan av rätt förrådsstyrning 

Definitioner och förrådstermer 
•  Förklaringar av termer och begrepp 

Identifiering av artiklar 
•  Olika sätt att identifiera olika artiklar 
•  Strategiska reservdelar – Hyllvärmare 
•  Principer för artikelnumrering 
•  Koppling till utrustningen i anläggningen – Standardisering 
•  Användning av streckkoder 

Förrådets effektivitet 
•  Kostnader för underhållsförråd 
•  Beräkning av förrådshållningskostnader 
•  Servicegrad i förrådet 

Analysmetoder 
•  Beskrivning av olika analysmetoder såsom ABC-analys samt förbrukningsberäkning 
•  Beräkning av säkerhetslager och AMA-faktorn 

Inköp och beställning 
•  Livstidskostnad 
•  Leverantörs- och anbudsbedömning 
•  Olika beställningssystem 
•  Beräkning av ekonomisk orderkvantitet 
•  Inköpsrutiner 

Inköp – juridik 
•  Nya köplagen – Avtal – Risk – Leverans  
•  Dröjsmål – Reklamation – Fel och brist 

Organisation av förrådet 
•  Centrala – Decentrala förråd 
•  Var ska förrådet placeras? 
•  Storlek – Personalbehov 
•  Vad minskar resp. ökar förrådets värde? 

Datorstöd 
•  Beskrivning av en övergripande struktur för datoriserat förrådsstyrningssystem – Integration av systemet till underhåll & inköp

Kursledare: Anderas Karlsson

Kursens mål

Att ge deltagarna fördjupade kunskaper om förrådshållningens betydelse för företagets driftsäkerhet och ekonomi. Kursen ger kunskaper om hur man optimerar förrådshållningen samt hur inköpen fungerar.

Målgrupp

Personal inom underhållsförrådsverksamheten som är ansvariga för förrådets hantering, styrning och ekonomi. Kursen lämpar sig också för underhållspersonal som arbetar med reservdelsberedning.

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 16 500 SEK exkl. moms
11 december 09:00-17:0012 december 08:00-17:0013 december 08:00-15:00
Solna
En plats kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB