Digitala utbildningar

I Idhammars kursutbud finns fyra digitala utbildningar. Digital Underhållsutbildning är en utbildning för alla som arbetar med underhåll och kan användas för att skapa samsyn, tillämpa samma nomenklatur eller som Onboarding för nyanställda. Utbildningen Att förstå ett underhållssystem är framtagen för att skapa mer förståelse för hur ett underhållssystem kan effektivisera och underlätta arbetet, både på individnivå och organisationsnivå. Vidare finns två kunskapstest som kan användas för att kartlägga eventuella utbildningsbehov, ett för Underhållsledare och ett för Underhållstekniker.

Digital underhållsutbildning

Utbildningen syftar till att skapa en helhetsbild av vad underhåll är samt förståelse för hur man driver ett produktivt underhåll och vilken roll underhållet spelar i företaget. Syftet är också att skapa förståelse för vilka olika underhållsaktiviteter som finns inom underhåll och vad de syftar till.

Efter utbildningen ska deltagaren på ett grundläggande sätt kunna redogöra för vad underhåll är, varför det behövs och hur man når ett produktivt underhåll.

Utbildningen innehåller åtta kapitel och avslutas med ett test som deltagaren kan göra flera gånger för att befästa sina kunskaper.

Utbildningen syftar till att skapa en helhetsbild av vad underhåll är samt förståelse för hur man driver ett produktivt underhåll och vilken roll underhållet spelar i företaget. Syftet är också att skapa förståelse för vilka olika underhållsaktiviteter som finns inom underhåll och vad de syftar till.

Efter utbildningen ska deltagaren på ett grundläggande sätt kunna redogöra för vad underhåll är, varför det behövs och hur man når ett produktivt underhåll.

Utbildningen innehåller åtta kapitel och avslutas med ett test som deltagaren kan göra flera gånger för att befästa sina kunskaper.

Att förstå ett underhållssystem

Vill du förstå helheten och få en genomgång i de grundläggande riktlinjerna för hur ett underhållssystem hänger ihop så ska du gå den här utbildningen. Helheten är nämligen viktig för att du ska kunna förstå detaljerna.

Utbildningen skapar mer förståelse för hur ett underhållssystem kan effektivisera och underlätta arbetet, både på individnivå och organisationsnivå.

Efter utbildningen ska du veta vad ett underhållssystem är, hur det hänger ihop och vad det skapar för nytta för organisationen att arbeta i ett underhållssystem.

Vill du förstå helheten och få en genomgång i de grundläggande riktlinjerna för hur ett underhållssystem hänger ihop så ska du gå den här utbildningen. Helheten är nämligen viktig för att du ska kunna förstå detaljerna.

Utbildningen skapar mer förståelse för hur ett underhållssystem kan effektivisera och underlätta arbetet, både på individnivå och organisationsnivå.

Efter utbildningen ska du veta vad ett underhållssystem är, hur det hänger ihop och vad det skapar för nytta för organisationen att arbeta i ett underhållssystem.

Kunskapstest för underhållsledare

Vill ni veta vad era medarbetare har för utvecklingsbehov inom underhållsledarskap?
Testa kunskapen inom underhållsledning och styrning i enlighet med EFNMS kunskapskrav för certifierad underhållsledare. Provet är uppdelat på två områden:

  • Ledning och organisation samt informationssystem för underhåll
  • Tillgänglighetsprestanda för produktionsanläggningar och underhållsmetoder och underhållstekniker

Efter provet så får ni en rapport över samtliga deltagares resultat. Resultaten kan sedan användas för att objektivt kartlägga eventuella utbildningsbehov både för individen och gruppen eller för hela organisationen. Kartläggningen kan även ligga till grund för verksamhetens utvecklingsplan.

Vill ni veta vad era medarbetare har för utvecklingsbehov inom underhållsledarskap?
Testa kunskapen inom underhållsledning och styrning i enlighet med EFNMS kunskapskrav för certifierad underhållsledare. Provet är uppdelat på två områden:

  • Ledning och organisation samt informationssystem för underhåll
  • Tillgänglighetsprestanda för produktionsanläggningar och underhållsmetoder och underhållstekniker

Efter provet så får ni en rapport över samtliga deltagares resultat. Resultaten kan sedan användas för att objektivt kartlägga eventuella utbildningsbehov både för individen och gruppen eller för hela organisationen. Kartläggningen kan även ligga till grund för verksamhetens utvecklingsplan.

Kunskapstest för underhållstekniker

Vill ni veta vad era medarbetare har för utvecklingsbehov inom underhållsteknik? Testa kunskapen i underhållsteknik i enlighet med EFNMS kunskapskrav för certifierad underhållstekniker.

Provet är indelat i 23 ämnesområden, utifrån EFNMS certifieringstentamen. Deltagarna har 1,5 timme på sig att besvara provets 92 st frågor.

Efter provet så får ni en rapport över samtliga deltagares resultat. Resultaten kan sedan användas för att objektivt kartlägga eventuella utbildningsbehov både för individen och gruppen eller för hela organisationen. Kartläggningen kan även ligga till grund för verksamhetens utvecklingsplan.

Vill ni veta vad era medarbetare har för utvecklingsbehov inom underhållsteknik? Testa kunskapen i underhållsteknik i enlighet med EFNMS kunskapskrav för certifierad underhållstekniker.

Provet är indelat i 23 ämnesområden, utifrån EFNMS certifieringstentamen. Deltagarna har 1,5 timme på sig att besvara provets 92 st frågor.

Efter provet så får ni en rapport över samtliga deltagares resultat. Resultaten kan sedan användas för att objektivt kartlägga eventuella utbildningsbehov både för individen och gruppen eller för hela organisationen. Kartläggningen kan även ligga till grund för verksamhetens utvecklingsplan.